Demurrage – koszmar odbiorcy part I

Demurrage o owym, że w przewozie morskim liczy się czas, wie każdy importer. Nabywany towar, ma być złożony w określone miejsce w obliczonym czasie, tak aby akceptowalna była realizacja szerszego łańcucha dostaw.

Demurrage na nieszczęście, ryzyka poślizgów w biznesie morskim nie da się nigdy w całości ustrzec się.

Po wielokroć jego przyczyny leżą po stronie eksportera czy przewoźnika (spóźnienie statku oceanicznego i opóźnienie na załadunek na fider; zwłoki w przygotowaniu towaru po stronie eksportera – brak tzw. cargo ready, niedobór miejsc u armatorów czy stosownego zaangażowania przedstawicieli, etc.). Poślizgi pojawiają się wszak także i po stronie nabywców, co wprost wiąże się z tematyką należności za demurrage.

W obrocie kontenerowym, spedytor prognozuje przeważnie tzw. okres wolny od należności za demurrage i detention. W okresie tym, armator nie nalicza żadnych dodatkowych opłat za eksploatację kontenera, zapewniając nabywcy czas na spokojne zorganizowanie przewozu, wyładunek ładunku i zdanie czystego kontenera przewoźnikowi, w lokalizację przez niego ustalone.

Demurrage pobiera się w wypadku, gdy odbiorca nie weźmie kontenera w ustalonym czasie, zaś detention, gdy kontener weźmie, ale nie odda go w czasie. Z mojego stażu wynika, że w wyższym stopniu dokuczliwym dla odbiorcy tematem jest demurrage.

Demurrage

Demurrage – zły duch odbiorcy part I

 

Skądże wiadomo ile dni daje nabywcy przewoźnik? Informacja taka wiadoma jest przy awizacji kontenera. Wraz z awizacją dostaje się instrukcję, która w wypadku skorzystania z usług przewoźnika, winna być dostarczona nabywcy, wraz ze wskazówkami w jaki sposób demurrage jest naliczane. Wielkość demurrage uwarunkowana jest od typu kontenera (różne stawki za 20’ i 45’, a także kontenery chłodnicze tzw. reefery). Przeliczniki zmieniają się również wraz z upływem kolejnych dni (np. 1-4 dni to kwota 10 EUR per doba, ale już ponad 5 dni 40 EUR. Co poniektórzy przewoźnicy uwypuklają wyraźnie, że dni wolne naliczane są od dnia następującego po dniu dotknięcia placu w porcie .

Należy więc dokładnie stwierdzić gdy kontener znalazł się na placu w porcie przeznaczenia, tzn. kiedy został wyładowany (karta kontenera). Zdarza się niestety, że przewoźnicy czy agenci nie powiadamiają dokładnie importera o terminie wyładunku kontenera, co jest w dalszym ciągu przyczyną wielu napięć.

Zasadą jest wszak, że importer nie winien opóźniać z odbiorem materiału, gdyż po upływie okresu wolnego od obciążeń koszty (demurrage, należności za przechowywanie na placu, należności za manipulację kontenerem etc.) narastają codziennie w wysokim tempie, a do momentu ich opłacenia, towar nie zostanie przekazany. W takiej sytuacji, zarówno spedytorowi, jak i przewoźnikowi (jego agentowi) przysługuje ustawowe prawo zastawu na materiału. Nie ma raczej możliwości ominięcia tego kłopotu „na skróty”. Im szybciej koszty zostaną uiszczone, tym lepiej.

więcej w cześci drugiej :

Comments are Closed on this Post

Demurrage – koszmar odbiorcy part I