Rola konosamentu w międzynarodowym handlu drogą morską

Rola konosamentu w międzynarodowym handlu drogą morską

Rola konosamentu w międzynarodowym handlu drogą morską

Jakie znaczenie ma konosament w międzynarodowym handlu drogą morską

Morski transport w dzisiejszych czasach odgrywa wielką rolę w światowym handlu, dzięki obsłudze około 80 procent przepływu towarów na świecie stanowi tak naprawdę jego kręgosłup. Jednym z głównych dokumentów, które należy wypełnić przy tak naprawdę każdym załadunku jest konosament,znany także jako przewozowy list morski lub z angielska Bill of Lading. W wolnym tłumaczeniu oznacza potwierdzenie załadunku na okręt, i jest dowodem wysłania towaru w podróż morską. W czasie morskiego transportu towar znajdujący się na statku znajduje się pod opieką właściciela okrętu, a w porcie docelowym jest on wydawany posiadaczowi Bill of Lading. Sam konosament uznaje się ogólnie za jeden z rodzajów papieru wartościowego reprezentujący towary, przez co w wielu sytuacjach jest on obiektem handlu, można go sprzedawać i kupować, ale również przekazywać w drodze sesji. Niezwykle istotną cechą Bill of Lading jest to, że nie jest on umową na przewiezienie towarów, jest jedynie oficjalnym potwierdzeniem przyjęcia ładunku na trasie, która została do niego wpisana.Konosamenty najczęściej się wystawia w kilku sztukach, a wszystkie są oryginałem dokumentu,z reguły stosuje się rozwiązanie zawierające trzy oryginały. Niekiedy sporządza się także jakieś kopie, jednak za ich pomocą nie można w żaden sposób zarządzać towarami na statku. List przewozowy jest przygotowywany i pieczętowany przez posiadające upoważnienie od przewoźnika, armatora lub spedytora osoby, a później po zapłaceniu koniecznych opłat przekazywany zainteresowanym stronom. W czasie transportu oceanicznego nie praktykuje się transportu listów przewozowych razem z ładunkiem na statku, przeważnie są one wysyłane do odbiorców za pomocą kuriera,w przypadku krótkich tras niekiedy używana będzie do tego poczta okrętowa. Niezwykle istotne jest pilnowanie tych dokumentów, gdyż w przypadku zagubienia lub zniszczenia Bill of Lading przekazanie towaru zostanie po prostu wstrzymane. Procedury w takich sytuacjach są długie i skomplikowane, dlatego też należy dokładać wszelkich starań, żeby nic nie zaginęło.

Comments are Closed on this Post

Rola konosamentu w międzynarodowym handlu drogą morską