Rosnąca rola przewożenia kontenerów koleją

Rosnąca rola przewożenia kontenerów koleją

Rosnąca rola przewożenia kontenerów koleją

Coraz większe znaczenie transportu kontenerów pociągami

Transport typowych kontenerów za pomocą olbrzymich statków odbywa się pomiędzy grupą największych portów, ale przecież najczęściej każdy taki kontener musi jeszcze dojechać do zamawiającego. A ten oddalony być może od portu docelowego nawet o kilkaset kilometrów, dlatego też niezbędne jest także zaplanowanie trasy na lądzie. Jeszcze do niedawna było to wykonywane przeważnie za pomocą ciężarówek, które dojeżdżały bezpośrednio do portu i zabierały z niego ładunek, jednak dzisiaj coraz większą rolę zaczyna odgrywać transport koleją. Niewątpliwie duży wpływ na taką zmianę sytuacji mają kolejne inwestycje Grupy PKP CARGO, dzięki którym transport kolejowy zyskuje coraz większą konkurencyjność. Od połowy września bieżącego roku zwiększyła się ilość bezpośrednich kontenerowych połączeń między stolicą i portami morskimi, i na dzień dzisiejszy jest to realizowane cztery razy na tydzień. Połączenia takie wykonywane są zgodnie z ustalonym rozkładem, transporty kolejowe kursują bez względu na liczbę załadowanych kontenerów, a na raz zabierają ich blisko sto.

Tego typu rozwiązanie jest bardzo cenione przez firmy zajmujące się spedycją, gdyż daje regularność i powtarzalność, co przy dłuższych planach ma ogromne znaczenie. Dzisiaj grupa PKP CARGO obsługuje trzy linie w różne regiony kraju, oprócz stolicy kontenery przewożone są do Gliwic i Poznania. Jeżeli chodzi o te właśnie porty to realizowane to jest w dalszym ciągu trzy razy w tygodniu, w terminach dostosowanych do terminów przypływania statków, tak żeby ograniczyć w miarę możliwości konieczność długiego oczekiwania na obsługę. Jednak ten największy operator kolejowy nie chce poprzestać tylko na rozszerzeniu siatki połączeń, lecz cały czas poszerza swoją ofertę. Na przykład zwiększającą się liczbę realizowanych zleceń obejmuje system „port to door”. W praktyce będzie on oznaczał kompleksową usługę wzięcia kontenera z kontenerowca i dowiezienia go do zamawiającego w ustalonym uprzednio terminie. Przeważnie realizuje się to w taki sposób, że kontenery zabierane są z portu i transportowane pociągami do jednego z dużych miast, a następnie już na lokalnych terminalach przeładowywane na ciężarówki i wiezione w docelowe miejsce.

Comments are Closed on this Post

Rosnąca rola przewożenia kontenerów koleją