Nowe suwnice aktualnie w drodze do Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego

Nowe suwnice aktualnie w drodze do Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego

Nowe suwnice aktualnie w drodze do Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego

Nowe suwnice obecnie w drodze do BCT

Już wkrótce w BCT pojawią się dodatkowe nowe suwnice nabrzeżowe (STS). Sprzęt ten jest rransportowany statkiem Zhen Hua 27, który dopłynie do Gdyni w przybliżeniu 25.06.2015 roku.Nowiutkie suwnice będą identycznymi rodzajami, jak te, które terminal nabył w styczniu bieżącego roku. Charakteryzuje je rozciągłość wielkości 48 metrów licząc od nabrzeża do burty statku. Umożliwi to BCT obsługiwanie jednostek o 19 poziomach kontenerów na pokładzie.

Świadczy to, że jesteśmy gotowi do przeładunku kontenerowców o wielkości do 14 tys. TEU – mówi Michał Kużajczyk, rzecznik prasowy BCT. Zakup nowych suwnic jest częścią projektu inwestycyjnego o wartości ponad 200 milionów złotych, z których znaczna część pochodzi ze środków Unii Europejskiej. Zakupy inwestycyjne wyposażenia pozwolą na spotęgowanie potencjału przeładunkowego Bałtyckiego Terminala Kontenerowego o połowę.Równocześnie, razem z Zarządem Morskiego Portu Gdynia, wykonywana jest modernizacja terminalu kolejowego Bałtyckiego Terminala Kontenerowego obejmująca m.in. przedłużenie istniejących torów, co zezwoli na symultaniczną obsługiwanie do trzech składów całopociągowych. Jest to o tyle ważne, że od kilku lat zaobserwować wolno rosnący udział przeładunków kolejowych w całościowej liczbie działań doknywanych w BCT – trwa się on na poziomie więcej niż 35 proc, częstokroć przekraczając 40 proc..Z początkiem marca włączono również system informatyczny EDI, który umożliwia na przyspieszenie obiegu wiadomości między BCT a jego klientami. Implementowany jest także struktura pozycjonowania kontenerów, co pozwoli na zwiększenie prędkości przeładunków.

Te wszelkie inwestycje umożliwiają nam prędzej obsługiwać kontenerowce . Za sprawą tego swobodniej będzie nam zdobywać nowych kontrahentów. Jesteśmy dodatkowo przygotowani na dalsze przemiany na rynku, w tym obsługę coraz większych jednostek. W ciągu 2-3 lat sfinalizowane będą inwestycje nasze, jak i całego portu, by móc przyjąć takowe jednostki – mówi Michał Kużajczyk.

źródło: gospodarkamorska.pl