Wzrost znaczenia morskich portów w handlu zagranicznym

Wzrost znaczenia morskich portów w handlu zagranicznym

Wzrost znaczenia morskich portów w handlu zagranicznym

Wzrost roli morskich portów w handlu zagranicznym

Porty w naszym kraju od wielu lat pełnią bardzo ważne zadanie w międzynarodowym handlu, a ostatnich latach ich znaczenie cały czas się zwiększa. Jednak bez odpowiednich inwestycji w odpowiednią infrastrukturę, w na przykład połączenia drogowe i kolejowe nie będzie żadnych możliwości na to, aby rozwijały się w taki sposób jak rynek będzie tego oczekiwał. A sam rynek zaczął aktualnie iść w kierunku intermodalnych przewozów, które polegają na tym, że dowiezienie zakupionych towarów na miejsce docelowe wykonywane jest kilkoma paroma odmianami transportu, czyli przeważnie morskiego i kolejowego lub drogowego. Dla samych klientów jest to idealne rozwiązanie, ponieważ otrzymują towary wprost do swojej siedziby, jednak od strony logistycznej jest to dużym wyzwaniem. Po przypłynięciu statku na miejsce docelowe kontenery są od razu przeładowywane na pociągi lub ciężarówki, później trasa ich przebiega do jednego z paru terminali, żeby na koniec znaleźć się na samochodzie jadącym do końcowego klienta. Obecnie na terenie Polski funkcjonuje kilka terminali, w południowym i środkowym rejonie, i są one świetnie skomunikowane z portami nad morzem.

Osoby z branży oceniają że rola portów na naszym wybrzeżu cały czas będzie rosnąć, rzecz jasna przy założeniu, że zrealizuje się kolejne inwestycje, wymagane go tego, aby nie zostać w tyle za zmieniającym się rynkiem. Całkiem sporo jest już wykonane, ale jeszcze więcej jest potrzebne, ponieważ sieć połączeń nie jest nadal pełna. Bardzo potrzebne są kolejne trasy kolejowe, usprawnienie tych, które już istnieją, a dodatkowo poprawa infrastruktury wokół samych portów. Tego typu inwestycje w sporej części można sfinansować ze środków Unii Europejskiej, gdyż w najbliższym czasie na usprawnienie kolei ma być przeznaczone pięć miliardów, a ponad dziewięć wykorzystać będzie można na sieć drogową. Jednocześnie podkreśla się mocno, że już w chwili obecnej porty w naszym kraju zaczęły się cechować dużo większą konkurencyjnością niż przed kilku laty, dzięki czemu skutecznie one rywalizują z innymi europejskimi portami. Z całą pewnością spory wpływ miały na to poczynione inwestycje, liczne ułatwienia dla nowych inwestorów i przede wszystkim zmiany procedur portowych, pozwalające na sprawniejszą obsługę kontenerowców.

Comments are Closed on this Post

Wzrost znaczenia morskich portów w handlu zagranicznym