Zalety trzymania zakupionych towarów na terenie składu celnego

Zalety trzymania zakupionych towarów na terenie składu celnego

Zalety trzymania zakupionych towarów na terenie składu celnego

Zalety przechowywania towarów na składzie celnym

Sprowadzając różne towary z poza obszaru Unii Europejskiej liczyć się należy z koniecznością zapłacenia wszystkich koniecznych ceł oraz podatków. Przy dużych zakupach kwoty wynikające z tego będą rzeczywiście spore, zaś na ich uregulowanie są krótkie, wyznaczone prawem terminy. Jest jednak sposób na to, aby odroczyć w czasie te wszystkie płatności, bo niestety na ich zupełne anulowanie żadnej szansy nie ma. Można mianowicie wykorzystać skład celny, który w największym skrócie jest oddzielnym magazynem, w którym są składowane sprowadzone produkty przed wprowadzeniem ich do krajowego obrotu. Rozróżnia się dwie podstawowe odmiany składów celnych, to znaczy publiczne oraz prywatne. Ze składów prywatnych będzie korzystał jedynie ich właściciel, zaś z publicznych każdy zainteresowany. Dzięki temu nawet małe firmy będą mogły skorzystać z możliwości, jakie może zaoferować skład celny bez obowiązku jego zakładania, co jest dla nich niezwykle praktyczne ze względu na skomplikowane procedury z tym się wiążące.

Ogromnym plusem przechowywania towarów na obszarze składu celnego będzie odroczenie niezbędnych opłat aż do momentu wprowadzenia ich do obrotu krajowego. Zakupione towary będzie można na składzie celnym trzymać parę lat, i przez ten czas nie trzeba za nie płacić podatków oraz cła. Dla importera będzie to bardzo wygodne, gdyż może on należności regulować etapami, wraz z nowymi partiami przekazywanego na kraj towaru. W wielu przypadkach wręcz nie będzie się płacić żadnych opłat, przykładowo będzie to mieć miejsce przy sprzedawania do krajów trzecich bezpośrednio ze składu. Podczas trzymania towaru na terenie składu celnego przedsiębiorca będzie mógł go przepakowywać, metkować, w jakiś sposób znaczy albo przeprowadzać konieczne badania, innymi słowy przygotowywać go do handlowania. Dzięki odsunięciu w czasie należności może to zrobić w dogodnej chwili i nie musi przy tym zamrażać sporego kapitału. Dla firm dużo sprowadzających spoza unii jest to bardzo wygodne rozwiązanie, więc nic dziwnego że chętnie zaczynają z niego korzystać.

Comments are Closed on this Post

Zalety trzymania zakupionych towarów na terenie składu celnego